Yritys: HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu on Pekan ja Timon vanha opinahjo, joka on antanut hyvät eväät maailmalla liikkumiseen ja työskentelyyn. Yhteistyön kautta retkikunnan kokemuksista saavat ammentaa oppeja myös tulevat hotelli-, ravintola- ja matkailualan ammattilaiset.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Toiminnan lähtökohtana ovat yrityselämän tarpeet, joihin vastataan työelämäläheisellä ja korkeakoulutasoisella koulutuksella. HAAGA-HELIASSA tutkitaan ja kehitetään innovatiivisia palveluita, tuotteita ja yritystoimintaa elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

HAAGA-HELIAssa voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja, MBA-ohjelmia ja erikoistumisopintoja, sekä osallistua opettajankoulutukseen ja tutkimus-ja kehitystoimintaan. HAAGA-HELIA tarjoaa myös henkilöstökoulutusta yrityksille ja muille organisaatioille.

Kansainvälisenä korkeakouluna HAAGA-HELIAlla on yli 180 yhteistyökorkeakoulua eri puolilla maailmaa.